Misyon & Vizyon
17 Ocak 2022

misyon.vizyon.jpg     
 Misyonumuz  ; koruyucu ve önleyici ağız ve diş sağlığı yaklaşımını ön planda tutan, toplumda ağız ve diş sağlığı açısından farkındalık oluşturmayı hedefleyen, hasta ve çalışan memnuniyetini hizmet kalitesi ile beraber artırmayı hedefleyen, yerinde ve zamanında, etkili ve güvenilir ağız ve diş sağlığı hizmeti sunmaktır.

 Vizyonumuz  ; hizmet sunumunda etik değerlere bağlı kalarak, bilimin ve teknolojinin rehberliğinde, kurumsal kalite ve akreditasyon hedefine ulaşmak, çözüm odaklı, kararlı, tarafsız, süratli, verimli ve etkili hizmet sunarak, hastalar  çalışanlar arasında işbirliği ve eşgüdümü sağlamaktır.